Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp

  • 2024-01-22

  • 9 - 16

  • Kompetenscentrum för psykoterapi, Norra Stationsgatan 69, Stockholm.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetssyndrom (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som 2 av 6 specialistkurser; som fördjupning inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi.

Om kursen

DBT som behandlingsmetod består av individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd samt konsultationsteam. Särskild vikt läggs vid att ge både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i metoden. Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, gruppseminarier och webbaserade uppgifter. Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna implementera DBT i sin verksamhet.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha förvärvat kunskap om den dialektiska beteendeterapins teorier, modeller, begrepp och metoder samt kunna applicera dessa i behandlingsarbete. Deltagarna ska även känna till det forskningsstöd som finns för DBT.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som är kliniskt verksamma och har i uppdrag att ge behandling för den aktuella patientgruppen.

Behörighet

Som behörighet krävs grundläggande psykoterapiutbildning.

Kursupplägg

Utbildningen sker delvis på distans via Karolinska Institutets läroplattform Canvas. Inledningsvis genomför kursdeltagarna en webbaserad utbildning som syftar till att ge grundläggande kunskap om självskadebeteende och bemötande av patienter med denna problematik.

De tio undervisningsdagarna löper över två terminer och är uppdelade på fyra tillfällen som ges två, fyra, två och två dagar. Därutöver sker två gruppseminarier, varav ett digitalt. Mellan kurstillfällena ingår en del webbaserade uppgifter.

Lärare

Lärare på kursen är Anna LindströmDan WetterborgÅsa SpännargårdKarin OvefeltCharlotta Nyblad och Maria Bragesjö. Samtliga är legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta med, utbilda och handleda i DBT.

I kursen ingår även två dagars undervisning med Charles Swenson, psykiater och en auktoritet inom DBT. Han har under lång tid arbetat tillsammans med professor Marsha Linehan som har utvecklat metoden och han är en mycket uppskattad föreläsare. Se https://charlieswenson.com för mer information. Under dessa två dagar sker undervisningen på engelska.

Datum

Kursen startar med självstudier på Canvas den 22 januari 2024. Kurstillfällena äger rum enligt följande:

  • 12–13 februari 2024
  • 23–26 april 2024
  • 10–11 oktober 2024
  • 5–6 december 2024

Examinerande seminarium 1, på plats: 22 april 2024, antingen förmiddag eller eftermiddag beroende på gruppindelning.

Examinerande seminarium 2, digitalt: Sker HT24, datum meddelas i god tid före kursstart

Anmälan

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag 1 december 2023.

OBS! För att kunna delta i kursen rekommenderas att du:

  • är kliniskt verksam inom hälso- och sjukvården eller verksamhet där den aktuella patientgruppen finns
  • har för avsikt att starta ett DBT-team och söker tillsammans med minst 1 annan person som ska ingå i teamet. Alternativt att du har för avsikt att ansluta till ett befintligt DBT-team.

OBS! För att din anmälan ska vara giltig behöver du skicka in en meritportfölj.

Du kan ladda ner meritportföljen här. 

Meritportfölj samt intyg, skannat i ett (1) dokument, skickas per e-post till lina.collsioo@ki.seVänligen ange kurstiteln i mailets ämnesrad.

Urval sker av Centrum för psykiatriforskning, utifrån befolkningens behov och befintligt utbud av dialektisk beteendeterapi. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgången vid för få sökande.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Psykolog, Termin, Att söka just nu, VT24