Barnpsykiatrisk bedömning

 • 2024-11-25

 • 9 - 12

 • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kursen syftar till att ge kompetens att genomföra barnpsykiatriska bedömningar ändamålsenligt och flexibelt, där specialistuppdraget balanseras med barnperspektiv och familjens förutsättningar.

Kursinnehåll

Ur kursinnehållet :

 • Risk/skyddsfaktorer (barn och familj)  
 • Koncis patientbeskrivning och vidmakthållande-analys av problembeteenden  
 • Samsjuklighet och differentialdiagnostik  
 • Akutbedömningar (psykos, våldsamhet, självskada, suicidrisk)  
 • Vårdnivåer och gränsdragning till andra aktörer (skola, socialtjänst, primärvård).  
 • Fördjupade utredning 

Kursens upplägg

Kursen omfattar totalt 1,5 dagar fördelade på 3 lärarledda halvdagar där teoretiska moment varvas med praktiska övningar som utgår utifrån kursdeltagarnas vardagliga arbete. För ökad inlärning ges deltagarna praktiska och skriftliga uppgifter mellan undervisningsdagarna samt en examinerande uppgift mot slutet av kursen. 

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att kunna:  

 • Redogöra för vanlig samsjuklighet och differentialdiagnostiska överväganden inom barn och ungdomspsykiatri.  
 • Identifiera risk- och skyddsfaktorer (genetik och miljö) och hur dessa kan påverkabarnets psykiatriska symtom samt val av intervention.  
 • Redogöra för olika funktioner för barns problematiska beteenden, och hur detta kan påverka diagnostik och bedömning.  
 • Göra en beskrivning av barnets styrkor och problematik, analys på vad som vidmakthåller problembeteenden, samt kunna presentera detta koncist för kollegor.  
 • Bedöma om ett barns nuvarande problem är akuta (våld, psykos, självskada och suicidrisk).  
 • Fatta beslut om en fördjupad utredning krävs, och i så fall vad den ska inrikta sig på.  
 • Resonera kring etiska överväganden utifrån barnkonventionen och förutsättningar inom vården.  

Målgrupp

Personal med klinisk tjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Sjuksköterskor och kuratorer ska första ha genomgått kursen Grundläggande diagnostik, eller motsvarande. 

Tid och plats

Kursdagar: 4/11 (kl 9-12), 11/11 (kl 9-12) samt 19/11 (kl 9-12)

Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

Våra kurser är i första hand sökbara för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, men även andra kan antas i mån av plats. Se förkunskapskrav för respektive utbildning. Platser fördelas i första hand till BUP Stockholm (i den ordning anmälningar kommer in), i andra hand till mottagningar med barnpsykiatriskt avtal med SLSO.  

För anmälan: skriv ut och fyll i intygsblanketten för den kurs du är intresserad av och skicka den till sarah.thylen@ki.se. Du hittar intyget via anmälningslänken nedan. 

Sista anmälningsdag: 25/10

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Att söka just nu, HT24, Barn och unga