Ätstörningar

 • 2024-04-26

 • 9 - 16

 • Stockholms Centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27B, plan 1

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom såväl Vuxen- som Barnpsykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning i vården av patienter med ätstörningar. Ätstörningar uppmärksammas alltmer i vården. Det handlar om komplexa psykiatriska diagnoser med hög mortalitet om obehandlade. Ätstörningar utgör svåra gränsdragningar mellan somatik och psykiatri och innebär ofta svåra etiska frågeställningar samt utmaningar när det gäller tillämpning av gällande tvångsvårdslagstiftning.

Kursmål

Målsättningen med den aktuella utbildningen är att förmedla aktuell kunskap och klinisk erfarenhet kring behandling av ätstörningar samt diskutera ofta förekommande kulturella och etiska frågeställningar.

Kursinnehåll

 • Ätstörningar, kultur och migration
 • Behandling i öppen- och heldygnsvård
 • Tvångsvård, sondning
 • Nutrition
 • Farmakologi

Målgrupp

Specialistläkare inom barn- och vuxenpsykiatrin. 

Föreläsare

 • Mattias Strand, överläkare, med dr Transkulturellt Centrum
 • Eneida Kouremenou, överläkare, MLA, Öpv Barn och Ungdom SCÄ
 • Olga Semenova, överläkare MLA, Öpv Vuxna 2 SCÄ
 • Johan Jarnvik, chöl, läkarchef SCÄ
 • Aara Karpio, överläkare, MLA, HDV Vuxna SCÄ
 • Saskia Runström, dietist SCÄ

Tid och plats

Fredag den 26 april, kl 09.00 - 16.00.

Kursen ges fysiskt på Wollmar Yxkullsgatan 27B, plan 1, föreläsningsgssalen

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. 

I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. 

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på 2 200 kr exl moms. 

 • Anmälan är bindande.
 • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
 • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
 • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Deadline för anmälan är den 5 april 2024.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Läkare, Att söka just nu, VT24, Vuxna