Arbetet med sjukskrivna patienter – ett teamarbete

  • 2021-05-20

  • 9 - 12

  • Kursen ges digitalt

En halvdag om Försäkringsmedicin för psykiatripersonal

Sjukskrivning kan vara aktuellt för många patienter inom psykiatrin. Även om inte alla yrkesgrupper arbetar direkt med sjukskrivning, kan hur man tex pratar om sjukskrivning spela stor roll för patienterna och förståelse för systemet vara relevant för alla medarbetare som har kontakt med patienten. Det är därför lämpligt att alla yrkesgrupper har en grundläggande kunskap om detta.  Vi erbjuder nu en halvdagsutbildning i Försäkringsmedicin för all personal inom psykiatri.

 

 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska