Utbildning i Rehabstöd

  • 2022-04-21

  • 10 - 12

  • Ges digitalt

Åsa Liljegren, Verksamhetsspecialist inom Intygstjänster förvaltning på Inera, visar och berättar hur tjänsten Rehabstöd fungerar.

Rehabstödet används av rehabkoordinatorer och läkare för att samordna och följa upp sjukskrivna patienters rehabilitering. Med Rehabstödet kan rehabkoordinatorer få en bra överblick över alla pågående sjukskrivningar på en vårdenhet och se vilka patienter som är sjukskrivna av vilken läkare. Även läkare kan använda Rehabstöd för att se information om sina egna sjukskrivna patienter. 

Sista anmälningsdagen är den 7 april

Centrum för psykiatriforskning, Rehabkoordinator, Läkare, Distans