Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

  • 2021-10-04

  • 9 - 16

  • Kursen ges digitalt

Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Detta är en kurs som ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri som vänder sig till anställda i kommuner, sjukvården och på Arbetsförmedlingen. Du tränas i att se samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom. Du kommer känna till kulturell variation i sjukdomsuttryck och ha konkreta redskap för att genomföra uppskattade och effektiva möten i mångkulturell miljö.

Kursens mål

Efter genomgången kurs har deltagaren ökad kompetens att möta flyktingar och stödja dem till bättre hälsa. Kursdeltagarna kommer behärska instrumentet Kulturformuleringsintervjun som underlättar bemötande i mångkulturella miljöer.

Kursen ska även leda till att deltagaren:
• Kan identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa
• Se samband mellan postmigrationsfaktorer och hälsa samt vikten av psykosocialt stöd
• Förstå effekterna av, och bemötande gentemot, personer som utsatts för traumatiska händelser
• Fördjupad kunskap om tortyrskador och dess konsekvenser, såsom smärta och funktionsvariationer
• Ha fördjupade kunskaper om hälsobehov hos barn och ungdomar i migration
• Ha en förståelse för lagar och regler som styr mottagandet av kvotflyktingar, asylsökande och skyddsbehövande samt olika aktörers roller, inklusive vad för vård som finns för migranter.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter nyanlända flyktingar, som inom psykiatri, primärvård, kommun (exempelvis socialtjänst, Elevhälsa, SFI, boenden) och Arbetsförmedlingen.

 

Tid och Plats

Schemalagda kursdagar 4-6 oktober (heldagar) samt halvdagar (torsdag fm) under 14 okt, 21 okt, 28 okt, 11 nov, 18 nov och 25 nov. En avslutande heldag med examination sker den 2 december 2021.

Kursen ges på distans, via Zoom och på lärplattformen Canvas

Sista anmälningsdag 13 september 2021

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Termin, Kursformat, Distans