Fördjupning psykossjukdom - grundläggande psykiatri och omvårdnad

  • 2023-02-17

  • 8.30 - 16

  • Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom psykiatrin får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar om bland annat; att leva med psykossjukdom, sjukdomslära, diagnosticering, läkemedelsbehandling, samsjuklighet, kognitiva funktionsnedsättningar och hjälpmedel, psykosociala insatser, kognitiv beteendeterapi, specifik omvårdnad i heldygnsvården vid psykos.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, ha ökad kunskap om och förståelse för hur psykossjukdom påverkar upplevelser, tankesätt och beteenden samt ha utvecklat färdigheter i omvårdnad vid psykossjukdom i heldygnsvården.

Kursupplägg och närvaro

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och ett seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för träning av färdigheter, kunskapsutbyte och reflektion. Närvaro kommer att kontrolleras av kursadministratör och rapporteras till din chef.

Datum och plats vt23

17 februari 8.30-16.00
24 februari 9.00-16.00

Kursen ges igen fysiskt på plats på Norra Stationgatan 69. 

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Sista ansökningsdagen är den 31 januari 2023. 

 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, VT23