Fördjupning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård

  • 2022-11-16

  • 9 - 16

  • Norra Stationsgatan 69, plan 6

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatrisk vård , som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Den egna erfarenheten, hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar upplevelser, tankar och beteenden, tillgänglig behandling, specifik omvårdnad i heldygnsvården, utredning och kognitivt stöd.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren ha ökad kunskap om och förståelse för hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar upplevelser, tankesätt och beteenden samt ha utvecklat färdigheter i omvårdnad vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i psykiatrisk heldygnsvård.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och ett seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för kunskapsutbyte och reflektion. Närvaro kommer att kontrolleras av kursadministratör och rapporteras till din chef. Efter avslutad kurs utfärdas ett kursintyg där det framgår vilka av kursens moment deltagaren har varit närvarande/frånvarande vid. Kursintyget skickas även till angiven chef.

Datum och tid

16 november
23 november

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Anmälningstiden går ut den 15 november.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Skötare, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Sjuksköterska, Klassrum, HT22