Fördjupning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård

  • 2024-01-15

  • 9 - 16

  • Utbildningen ges i centrala Stockholm, lokal meddelas senare

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatrisk vård , som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Region Stockholm. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Den egna erfarenheten, hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar upplevelser, tankar och beteenden, tillgänglig behandling, specifik omvårdnad i heldygnsvården, utredning och kognitivt stöd.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren ha ökad kunskap om och förståelse för hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar upplevelser, tankesätt och beteenden samt ha utvecklat färdigheter i omvårdnad vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i psykiatrisk heldygnsvård.

Kursupplägg och närvaro

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och ett seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för kunskapsutbyte och reflektion. Närvaro kommer att kontrolleras av kursadministratör och rapporteras till din chef. Efter avslutad kurs utfärdas ett kursintyg där det framgår vilka av kursens moment deltagaren har varit närvarande/frånvarande vid. Kursintyget skickas även till angiven chef.

Datum och tid

15 januari kl. 09.00-16.00

23 januari kl. 09.00-16.00

Utbildningen ges i centrala Stockholm, lokal meddelas senare. 

Anmälan

Kursen är avgiftsfri för SLSO-anställda och anställda inom enheter upphandlade av Region Stockholm samt anställda i Region Gotland inom psykiatri och primärvård. 

För prioriteritetsordning för sökanden och avgift, se information till höger.

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på exl moms. Kontakta Utbildningsadministratören för mer information. 

  • Anmälan är bindande.
  • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
  • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
  • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista anmälningsdag 15 december 2023.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Skötare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Klassrum, VT24