Om workshopen med föreläsarnas egna ord   “The current workshop is part of an ongoing effort to better connect Relational Frame Theory (RFT) to the complexities of clinical phenomena. The workshop will show the key areas in which RFT is showing increasingly direct application to Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in a fully experiential way. In doing so, we adopt a bottom-up approach to interpreting key functions of relational responding in order to facilitate a working understanding of the client’s behavior which allows us to offer direction on how these functions can be more readily targeted in therapy. We recommend that all participants have a foundational knowledge of ACT and RFT prior to this workshop.”

Workshopen baseras på den senaste konceptuella utvecklingen av RFT (se litteraturförslag) och fokuserar på hur den appliceras i kliniskt arbete. Om du är nyfiken på hur RFT kan tillämpas för kliniskt arbete är detta ett tillfälle du inte vill missa. Dr Yvonne Barnes-Holmes rekommenderar grundläggande kunskaper i ACT och RFT. Maximalt antal deltagare är 30 st.

Typ av workshop

Upplevelsebaserad & didaktisk, 2 ½ dag

Tid och plats
2:a Maj kl 9.00-16.00, 3:e Maj kl 9.00-16.00, 4:e Maj 10.00-14.00.

Münchenbryggeriet, lokal Sjösidan Östra, Söder Mälarstrand 55, Stockholm

Kostnad

2 ½ dag: 5495 Kr inkl. moms

I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Anordnare
Kompetenscentrum för psykoterapi är en del av Centrum för psykiatriforskning, som är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, och Region Stockholm.

Anmälan görs till lina.collsioo@ki.se senast 12 april. Observera att anmälan är bindande men kan överlåtas.

Mer information
Se litteraturlista nedan. Kontakt: thomas.parling@ki.se

 

Litteraturlista

Den senaste konceptuella utvecklingen av RFT direkt kopplad till denna workshop. Dessa artiklar kan hittas på https://go-rft.com/ dels på ”start-sidan” och dels på https://go-rft.com/publications/

Barnes-Holmes Y, McEnteggart C, Barnes-Holmes D. (in press) Recent Conceptual and Empirical Advances in RFT: Implications for Developing Process-Based Assessments and Interventions. In: Levin ME, Twohig MP, Kraaft J, editors. Innovations in Acceptance and Commitment Therapy. Click here

McEnteggart, C. (2018). A Brief Tutorial on Acceptance and Commitment Therapy as Seen through the Lens of Derived Stimulus Relations. Perspectives on Behavioral Science (Special Issue on Derived Relations), 41(1), 215-227. Click Here.

Barnes-Holmes, Y., Boorman, J., Oliver, J. E., Thompson, M., McEnteggart, C., & Coulter, C. (2018). Using conceptual developments in RFT to direct case formulation and clinical intervention: Two case summaries. Journal of Contextual Behavioral Science (Special Section on “Conceptual Developments in Relational Frame Theory: Research and Practice”), 7, 89-96. Click Here.

Barnes-Holmes, Y., Barnes-Holmes, D., & McEnteggart, C. (2018). Narrative: Its importance in modern behavior analysis and therapy. Perspectives on Behavioral Science (Special Issue on Narrative), 41(2), 509-516. Click Here.