Handledning inom psykoterapi har länge använt en modell där behandlaren träffar en mer erfaren kollega och berättar om utmaningar i patientärenden för att få råd och stöd. Det är dock osäkert hur verksam denna form av handledning verkligen är. En alternativ metod är livehandledning, som innebär att handledaren följer terapisamtalet i realtid, via videolänk eller ljudupptagning, och ger feedback direkt till behandlaren. Denna typ av handledning är ännu relativt ovanlig men börjar få mer uppmärksamhet, bland annat vid psykoterapiutbildning i Tyskland. KCP bjuder därför in till en demonstration och workshop om livehandledning vid KBT som leds av Ulrike Maas från Potsdam universitet som forskar på området.  

Workshopen äger rum kl 12.00 – 13.30 den 26 november via videolänk. Workshopen är öppen för alla som är intresserade av klinisk handledning i psykoterapi och kommer att hållas på engelska. Intresseanmälan görs genom att fylla i anmälningsformulär  https://survey.ki.se/Survey/22339.

Moderatorer för workshopen kommer vara Sven Alfonsson och Simon Fagernäs, psykologer och forskare på KCP som driver olika forskningsprojekt på området för handledning vid psykoterapi.