Undervisar du inom klinisk fortbildning? Vill du utveckla din kompetens i digital pedagogik eller veta mer om hur man skapar effektiva hybridkurser? Kanske har du tankar om hur vi kan utveckla morgondagens kompetensutveckling?

Då passar våra webbinarier om klinisk fortbildning perfekt för dig. Delta i diskussionen kring digital pedagogik utifrån frågeställningar och behov kopplat till aktuell pedagogisk forskning. Teman som berörs är digital och hybrid undervisning, mobila lärmiljöer och kliniskt integrerat lärande.

Anmäl dig via denna länk:https://forms.gle/BDZNFXMyQDCPtQF6A