Denna tredagars workshop är utformad för dig som har viss utbildning och erfarenhet av att arbeta med Compassionfokuserad terapi. Workshopen kommer vara på avancerad nivå och kräver därför grundläggande kunskaper i CFT.

Genomgående i workshopen kommer deltagarna utveckla:

  • En fördjupad förståelse för vad som menas med compassion
  • Verktyg för att aktivt föra in compassion i den terapeutiska relationen
  • Förmåga att kunna använda funktionell analys i arbetet med självkritik och skam
  • Metoder för att förklara och utforska interaktionen mellan hotbaserade emotioner som ilska, ångest och ledsenhet
  • Färdigheter i att arbeta med stolsarbete för att engagera olika aspekter av självet
  • Sätt att fördjupa begreppen ”Compassion Self” och ”Compassion image”
  • Vägar att arbeta med rädsla och motstånd gentemot compassion

Workshopen kommer vara upplevelse- och övningsbaserad, vilket ger möjlighet till inlärning på djupet och en egen erfarenhet av den medkännande terapeutiska relationen. Deltagarna förväntas delta i kliniska rollspel (terapeut – klient), där de kan träna på de specifika färdigheter som krävs för de olika CFT-interventionerna.

Workshopen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning.

Kostnad: 6000 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika.

Anmälan sker till: Ingrid.landin@regionstockholm.se

OBS! För att delta i workshopen krävs grundläggande kunskap i CFT (som nämns ovan).