MedTechLabs är ett nytt samarbete mellan Stockholms läns landsting (SLL), Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Syftet med detta tvärvetenskapliga samarbete mellan teknik och medicin är att förbättra vetenskapen och i slutändan öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten för invånarna i Stockholmsregionen.

Bioelektronisk medicin

Detta är ett nytt fält som utvecklas snabbt över hela världen med intressanta kliniska tillämpningar. För att under- söka aktuella och potentiella forskningsaktiviteter inom detta område, har MedTechLabs tagit initiativ till denna workshop för att diskutera möjliga forskningssamarbeten och tillämpningar av bioelektronisk medicin inom vården.

Syfte

Att undersöka de potentiella fördelarna och nya synergier som skulle uppstå om MedTechLabs skulle investera i forskningsområdet bioelektronisk medicin de närmaste 3-5 åren.

Inbjuden talare

Kevin J. Tracey, MD, President and CEO of The Feinstein Institute for Medical Research, Professor of Molecular Medicine & Neurosurgery, Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell, New York, USA.