Anmäl deltagande senast 15 maj

Denna workshop är del av återkommande FoU-events som anordnas för doktorander, postdocs och forskargruppsledare anknutna till CPF.