Föreläsare är Davey Erekson, Ph.D, en erfaren kliniker och forskare inom psykoterapiområdet, som har arbetat med att monitorera utfall i behandling och att samla ”practice-based evidence” under 15 års tid. Han är Associate Clinical Professor och Assistant Director of Research and Technology at Brigham Young University och har varit gästforskare och lärare vid Kompetenscentrum för psykoterapi sedan februari i år.

Samtalet leds av Jonas Ramerö, fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och enhetschef för Kompetenscentrum för psykoterapi