Program:

13.00 Inledning Susanne Buchmayer, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, medicine doktor samt ordförande i SFBUP.

13.05 Internetbehandling för barn och unga med psykisk ohälsa - från utveckling till implementering. Erfarenheter från tio års forskning. Eva Serlachius, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, professor i barn och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och Karolinska Institutet.

13.30 BUP-online, digitalt utbud i stegvis vård enligt standardiserade vårdprocesser, Annika Nilsson, regional verksamhetsutvecklare BUP Skåne. Lena Göransson, kurator, leg. psykoterapeut BUP Skåne.

14.00 Paus

14.15 Implementering av internetbehandling - förutsättningar och vårdprocess. Ett exempel från Stockholm, Sarah Vigerland, leg. psykolog, medicine doktor samt enhetschef BUP Internetbehandling, Stockholm.

15.00 Paus

15.15 Internetbehandling för ungdomar med självskadebeteende - erfarenheter från en randomiserad kontrollerad studie i Stockholm, Skåne och Västra Götaland, Olivia Simonsson, leg. psykolog och doktorand vid centrum för psykiatriforskning, Stockholm. Marie Werner, leg. hälso- och sjukvårdskurator och enhetschef BUP Första Linjen Lund/Ystad/Simrishamn.

Studien IDA - en pågående nationell studie av internetbehandling för tonåringar med depression, Rebecca Grudin, leg. psykolog och doktorand vid BUP Forsknings- och utvecklingscentrum och Karolinska Institutet, Stockholm.

15.50 Avslutning, Susanne Buchmayer, Eva Serlachius

Moderatorer:

  • Eva Serlachius, professor i barn och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och Karolinska Institutet
  • Susanne Buchmayer, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, medicine doktor samt ordförande i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)

Medverkande:

  • Susanne Buchmayer, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, medicine doktor, ordförande i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)
  • Eva Serlachius, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, professor i barn och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och Karolinska Institutet
  • Annika Nilsson, regional verksamhetsutvecklare BUP Skåne
  • Lena Göransson, kurator, leg. psykoterapeut BUP Skåne
  • Sarah Vigerland, leg. psykolog, medicine doktor och enhetschef BUP Internetbehandling, Stockholm
  • Olivia Simonsson, leg. psykolog och doktorand vid centrum för psykiatriforskning, Stockholm
  • Marie Werner, leg. hälso- och sjukvårdskurator samt enhetschef BUP Första Linjen Lund/Ystad/Simrishamn
  • Rebecca Grudin, leg. psykolog och doktorand vid BUP Forsknings- och utvecklingscentrum och Karolinska Institutet, Stockholm

Kontaktperson:

Maria Hallerbäck, Maria.Unenge.Hallerback@regionvarmland.se

Arrangör:

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal.

Anmäl dig här!