Anmäl dig här

Program:

Vad vet vi om covid-19 och psykisk ohälsa - vad behöver vi undersöka vidare?

Hur upplevde psykiatriska patienter sin hälsa under den tidiga fasen av pandemin? På vilka sätt behövde vården ställa om för att möta patienternas behov? Forskare från Centrum för psykiatriforskning berättar.
Oskar Flygare leg psykolog och doktorand, Karolinska Institutet

Oro i pandemitider – hur hanterar vi ohjälpsam oro rörande en global kris? Vi presenterar effekter av ett självhjälpsprogram för att hantera oro under pandemin och hur det kunnat användas i sjukvården.
Tove Wahlund, leg psykolog och post dok, Karolinska Institutet

Leder en pandemi till fler suicid? Vi presenterar data från 1910-1978 utifrån Sveriges tidigare influensapandemier. Hur kan man tolka studierna och aktuell data kring suicid?
Christian Rück, professor, Karolinska Institutet

Panelsamtal med experter från psykiatrisk vård och brukarförening

Lina Martinsson, verksamhetschef Psykiatri sydväst, SLSO

Göran Rydén, verksamhetschef BUP Stockholm, SLSO

Åsa Konradsson-Geuken, docent i farmakologi, Uppsala Universitet. Styrelseledamot i Schizofreniförbundet