Docent Lotta Borg Skoglund guidar oss i hur man med tekniska hjälpmedel individanpassar behandling och egenvård. Ett specifikt exempel blir risk-och friskfaktorer för adhd hos kvinnor. Professor Sven Andréasson kommer sedan prata om Socialstyrelsens riktlinjer för riskbruk, och den livliga debatt som följt efter att riktlinjerna lanserades. Samtalet leds av Stina Ingesson Hammarberg.

Webbinariet är öppet för alla och kostnadsfritt

Anmäl dig för att delta