I detta webinarium kommer vi göra ett kort sammanfattning av läget av implementering av genetisk vägledning och testning inom Europa samt höra om framgångsrikt klinisk forskning från Professor Jehannine Austin vid ”The Adapt clinic” i Vancouver, Canada. Hennes forskning visar att genetisk vägledning till personer med psykiatriska diagnoser är av stort värde för patienter och deras närstående genom att öka känslan av kontroll över sin livssituation (empowerment) och genom att minska skuld, skam och stigma. Detta har även visat sig förbättra patienters sjukdomsprognos.

Kostnad:

Eventet är kostnadsfritt.

Innehåll:

Centrum för psykiatriforskning, CPF, Center for Neurodevelopmental Disoders KIND; vid Karolinska Institutet och Region Stockholm bjuder in till ett webbinarium kring psykiatri, genomik och genetisk vägledning. Detta webbinarium anordnas i samverkan med Centrum för sällsynta diagnoser (CSD), Karolinska Universitetssjukhuset.

Delar av webbinariet kommer att vara på engelska.

Anmälan till eventet görs via länken nedan:

https://ki-se.zoom.us/webinar/register/WN_NNfcMHzLS62k8JMRejBrow

Sista dag för anmälan:

Onsdag den 9/3.

Om du har frågor kring temadagen, vänligen kontakta Charlotte Willfors på Centrum för Sällsynta diagnoser, Karolinska Universitetssjukhuset på email: charlotte.willfors@ki.se.