Utgångspunkten för STAD:s verksamhet är att framgångsrikt förebyggande arbete bör baseras på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan olika aktörer inom samhällssystemet. STAD arbetar i nära samverkan med landets länsstyrelser och kommuner men även med andra berörda myndigheter, bransch- och idéburna organisationer.

Pia Kvillemo och Anna Strandberg, båda forskare på STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem föreläser på temat “Framgångsrikt ANDT-arbete på ungdomsmottagningen”

Föreläsningen följs av samtal med föreläsarna tillsammans med:

Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
Sofie Levin, Ordförande för Unga Drogförebyggare
Frida Garell Julin, Barnmorska på Nacka ungdomsmottagning

Samtalet leds av SLAN:s ordförande Pia Steensland