Föreläsningen följs av ett samtal med Joar Guterstam tillsammans med Lennart Karlsson, ordförande Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF) och Peter Moilanen, chef Narkotikapolitisktcenter (NPC) kring vilka insatser som är nödvändiga inom rättsväsendet, preventivt sarbete samt vård och behandling för att minska skadeeffekterna av cannabis för den enskilde människan och för samhället i stort.

Arrangeras av Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor.

Mer information och anmälan på SLAN:s hemisda