Målgrupp

Målgrupp för webbinariet är forskare som använder kvalitetsregisteruppgifter och medarbetare vid kvalitetsregister och registercentrumorganisationen.

Arrangeras av organisationen Nationella Kvalitetsregister

Program och kontakt