Anmäl intresse

Både nya och tidigare deltagare är varmt välkomna att delta! Nytt för i år är att du som vill också kan välja att åka direkt till en gymnasieskola och hålla en kort presentation eller dialog med en skolklass där.

Anmäl intresse så snart som möjligt, dock senast den 6 maj, via e-post till Sabina Giulini (sabina.giulini@ki.se), projektledare för KI:s medverkan i ForskarFredag.

Meddela vilken eller vilka aktiviteter du önskar delta i, samt om ni är flera som planerar gemensam medverkan. Vi matchar därefter forskare och aktivitet efter bästa förmåga.

Aktiviteterna äger rum på Vetenskapens hus och Albanova, Roslagstullsbacken.

Olika typer av aktiviteter

  • Prova-på aktiviteter (utställning)

Utställningen är kärnan i ForskarFredags program, där besökarna får chans att låta leklusten och nyfikenheten styra. Har du något du kan visa upp, demonstrera, eller låta besökarna prova på? Då är det här rätt aktivitet för dig! Vi rekommenderar att man är minst två personer som hjälps åt och byts av under dagen.

  • Dialog med skolklass

En forskare och en skolklass, förberedda med frågor till dig, får chans att mötas under ca 45 minuter för ett dialogsamtal i lugn miljö. Medföljande lärare tar kontakt med forskaren i förväg för avstämning. I år finns även möjlighet att åka ut till skolor och träffa eleverna där istället för på Vetenskapens Hus eller AlbaNova.

  • Tre forskare berättar

3-5 gånger under dagen drar vi igång en runda av forskarpresentationer. Vid varje tillfälle berättar tre forskare från olika discipliner i ca 10-12 minuter om sig själva, sin forskning och vägen dit. Det hela avslutas med en frågestund ledd av en moderator.

  • På en gymnasieskola

Dialog med skolklass (se ovan).

​ForskarFredag i Stockholm arrangeras av Vetenskapens Hus i samarbete med Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet.