Under dagen går vi igenom stegen i hur man gör en systematisk översikt – alltifrån frågeställningar, PICO, litteratursökning till syntes och tillförlitlighet.

Föreläsningar varvas med gruppövningar.

SBU står för program/utbildning inklusive lunch och fika. Eventuella rese- och hotellkostnader bekostas av respektive deltagare.

Kursen pågår mellan kl. 10-16.

Anmäl dig till sara.fundell@sbu.se senast den 8 maj.

För mer information, kontakta helena.domeij@sbu.se eller knut.sundell@sbu.se

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser inom både sjukvård och socialtjänst. Genom att granska aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem, och vad som gör mest nytta för pengarna.