Självstigmatisering innebär att en person har börjat tro att stereotypa uppfattningar om psykisk sjukdom eller annan stigmatiseringsgrund är sanna
och stämmer in på honom eller henne.


Under dagen presenteras kunskapsbakgrunden och materialet; hur man arbetar
med de 20 sessionerna i NECT. Vi kommer även att öva på att genomföra flera
av de praktiska moment som ingår i metodiken.

2995 kr per deltagare.

Information och anmälan