Intresset för personlighetsyndrom i vården har ökat stadigt de sista åren. Inom både psykiatri och primärvård utgör denna grupp personer ofta en särskild utmaning både vad gäller bemötande, diagnostik och behandling. Modellerna för personlighetssyndrom i kommande ICD-11 respektive DSM-5 AMPD innebär förändringar i hur personlighetssyndrom både konceptualiseras och utreds. De välkända behandlingarna för Borderline Personlighetssyndrom börjar nu få sällskap av generalistiska behandlingar som kan vara aktuella utanför den högspecialiserade vården.

Denna kongress syftar till att öka kunskap och erbjuda uppdateringar om diagnostik, behandling och implementering. Den riktar sig till forskare och kliniker inom primärvård, psykiatri och rättspsykiatri. 

Kongressen arrangeras av Karolinska Institutet i samarbete med Psykiatri Sydväst och riktar sig till dig som är forskare eller kliniker inom primärvård, psykiatri och rättspsykiatri.

Läs mer om programmet, de namnkunniga föreläsarna och hur du anmäler dig på ki.se