Ur programmet 

  • Skam – hur påverkar skam oss och hur kan vi möta skamkänslor hos människor med självmordstankar? - Jojo Tuulikki Oinonen, utbildare Mind
  • Koppling mellan dödsorsaksregistret och olika socialtjänstregister - Jeroen De Munter, statistiker, Socialstyrelsen
  • Substansberoende och självmord - Lotfi Khemiri, Med. dr. Karolinska Institutet och Beroendecentrum
  • Social utsatthet och risk för självmord – Folkhälsomyndigheten
    Utredarna Jenny Telander och Hillevi Busch belyser psykosocial utsatthet och kopplingen till suicid ur olika aspekter bl.a. förändring i sysselsättning och barns uppväxtvillkor
  • Skolan som skyddsfaktor - Goda exempel från Linköpings kommun om hur man kan arbeta förebyggande bland barn med sämre socioekonomiska villkor - Hilda Johnsson, socialantropolog

Webbsändningen på ki.se