Program

14.30: "Young adults, mental health and work" by Professor Ute Bültmann, University of Groningen, The Netherlands

15.15: Paneldiskussion om temat "Unga vuxna, psykiska besvär och arbete"

  • Christina Dalman, professor i psykiatrisk epidemiologi, överläkare, KI
  • Peter Munck af Rosenschöld, VD, Sveriges Företagshälsor
  • Erik Hedman-Lagerlöf, docent i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, KI, Gustavsbergs vårdcentral
  • Acko Ankarberg, riksdagsledamot, ordförande i riksdagens socialutskott
  • Gabriella Bremberg, chef för avdelningen analys och prognos, Försäkringskassan
  • Susanna Stymne Airey, chef för FoU-avdelning, AFA Försäkring
  • Mattias Eilola, leg psykolog, sakkunnig, Arbetsförmedlingen

16.25: Mingle, with refreshments

Moderator: Professor Ellenor Mittendorfer-Rutz, Division of Insurance Medicine, KI

Please, notify your attendance to katarina.lonnqvist@ki.se ASAP, the latest by 30 September