Den digitala tidseran har gjort det möjligt med sociala interaktion och kunskapsinhämtning som inte tidigare liknar något som är känt i den mänskliga historian. Behovet är stort för att få en fördjupad förståelse för sociala medier och dess betydelse för ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa.

Dagens gästföreläsare professor Whitlock från Cornell University kommer under sin föreläsning att fokusera på att sammanfatta sociala mediers påverkan, utveckling och välbefinnande för ungdomar och dess psykiska hälsa.

Föreläsningen kommer engagera deltagarna med diskussioner om implikationer och vilket nästa steg är för att främja forskningen och intervention inom ämnet.

Anmäl dig här.