Mattias Strand är specialistläkare i vuxenpsykiatri och överläkare vid Transkulturellt Centrum. Han har tidigare arbetat i många år vid Stockholms centrum för ätstörningar, där han bl a ansvarade för uppföljningen av projektet om självvald inläggning. Mattias är också forskarstuderande vid Karolinska Institutet och disputerar i slutet av mars med en avhandling om självvald inläggning vid svår ätstörningssjukdom. Avhandlingen finns redan nu att läsa här: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47466

Anmälan

Anmäl dig direkt via den här länken senast 1 mars: https://forms.gle/nGUUcyNzw9WRrX357

Länk till föreläsningen skickas till e-postadressen som du anger i anmälan en dag innan föreläsningen. Föreläsningen är helt kostnadsfri.

Om Onsdagsföreläsningar på SCÄ

Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) arrangerar varje termin egna föreläsningar på kliniken. Föreläsningarna riktar sig i första hand till klinikens egna medarbetare men även vårdpersonal som arbetar i andra verksamheter är välkomna.