Målgrupp

  • Beslutsfattare och ansvariga för psykiatrisk verksamhet.
  • Yrkesverksamma som arbetar med och möter personer med återkommande behov av inläggning på psykiatrisk heldygnsvård.
  • Representanter från brukarorganisationer.

Program

Moderator: Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Inledning

Ing-Marie Wieselgren, SKR, och Birgitta Lindelius, Socialstyrelsen

Brukarperspektiv på självvald inläggning

Mårten Jansson, NSPH, och Linnea Karlsson, brukarrepresentant.

Presentation av Socialstyrelsens kartläggning av metoden

Maral Jolstedt, utredare Socialstyrelsen

Självvald inläggning för allmänpsykiatriska patienter och vuxna och barn med självskadebeteende i Region Skåne

Sofie Westling, överläkare och forskare

En generisk modell för alla tillstånd och åldrar i Region Stockholm

Maria Smitmanis-Lyle, specialistsjuksköterska och forskare

Självvald inläggning för patienter med schizofreni och psykossjukdomar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karin Asztély, överläkare, och Anna Wellsandt, kurator, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

Reflektioner om metoden och vägar framåt

Mikael Malm, SKR, för psykiatrichefsnätverket, SKR

Ansvarig för innehållet i evenemanget

Martin Rödholm, SKR och Maral Jolstedt, Socialstyrelsen

Kostnad

Kostnadsfritt. Seminariet finansieras av medel från överenskommelserna mellan regeringen och SKR för nära vård, psykisk hälsa och suicidprevention och av Socialstyrelsen.

Anmälan

Anmäl dig här, senast 10 juni 2022.