CPF:s Shervin Shahnavaz är med och ska presentera sin forskning om Internetbaserade metoder för behandling av psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar. Forskningen görs i samarbete med professor Gerhard Anderssons forskarteam vid Linköpingsuniversitet och finansieras av Vetenskapsrådet.

Följ tävlingen live