Beskrivning av samhällsfrågan:

En ny spellag har antagits under våren, men vilka effekter kommer den ge och hur ser det ut i andra länder?

Utökad information om evenemanget:

I den under våren antagna spellagen ska det införas ett förbud mot att licenshavare och spelombud tillåter eller medverkar till att spel om pengar betalas med krediter. Syftet med det nya förbudet är att motverka skuldsättning med anledning av spel om pengar. Förbudet ska gälla för alla licenspliktiga former av spel. Frågan om vilka effekterna som följer denna lag tas upp under detta seminarium och jämförelser görs med andra länder, t ex England. Det blir även fokus på tillgänglighet och triggers, vidmakthållande, finansiering, pengar och kriminalitet, psykisk ohälsa och suicid. Representanter för forskning och andra berörda delar i samhället för det aktuella kunskapsläget inom området deltar i seminariet. I panelsamtalet ansluter beslutsfattare och ytterligare Seminariet fokuserar utöver detta på tillgänglighet och triggers, finansiering, kriminalitet och psykisk ohälsa. experter för att diskutera möjliga vägar framåt.