I detta seminarium får du ta del av det vetenskapliga underlaget för diagnosen utmattningssyndrom samt banbrytande internationell forskning om utmattning som transdiagnostisk symtomdimension (vid exempelvis ME/CFS, post-COVID, och multipel skleros). Implikationer för bedömning och behandling av utmattningssyndrom diskuteras, vilket är av särskild relevans när Region Stockholm avvecklar Vårdvalet för långvarig smärta/utmattningssyndrom.

Välkommen till ett seminarium som ställer frågorna: Är det dags att tänka om kring utmattningssyndrom och kan svår trötthet ses som en transdiagnostisk symtomdimension. Efter samtalet bjuds det på tilltugg.

Talare


Hans Knoop, Professor i medicinsk psykologi, cancerbehandling och livskvalitet, samt mental hälsa vid Amsterdam University Medical Centers, Nederländerna. Knoop kommer att ge en överblick över sin forskning och resultat som kan komma att ge nya insikter till hur svår trötthet kan förstås och behandlas i Sverige.

Elin Lindsäter, leg. psykolog, med. dr, arbetar vid Gustavsbergs Akademiska Vårdcentral i Stockholm och avdelningen för psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Elin har jobbat kliniskt med patienter med utmattningssyndrom sedan 2009 och har spenderat de senaste 10 åren med att utveckla och studera olika behandlingsformer för utmattningssyndrom. Hon kommer att presentera en översikt över det aktuella kunskapsläget för diagnosen.

Samtalet leds av professor Christian Rück, psykiatriker och forskargruppsledare vid Centrum för psykiatriforskning.

Seminariet är kostnadsfritt och hålls på engelska. Anmäl dig för att delta