Alkoholkonsumtionen bland unga har minskat men samtidigt finns det grupper av unga som dricker mycket alkohol och samtidigt testar och missbrukar andra droger- Flera av dessa har underliggande psykisk och ibland neuropsykiatriska problem. 

Hur når vi dessa unga innan olika riskbeteenden leder till allvarliga följder?

Ungdomsmottagningar har en unik möjlighet att nå riskutsatta unga, främst kvinnor med stödjande insatser och vidare remittering till psykiatri, socialtjänst eller Mariamottagningar vid behov.

På STAD arbetar man tillsammans med ungdomsmottagningar i länet för att på ett tidigt stadium fånga upp unga som utsätter sig för risksituationer kopplade till alkohol och andra droger. Om detta och olika metoder i arbetet kommer forskarna Charlotte Skoglund, Tobias Elgán och Pia Kvillemo vid STAD att informera, samtala och svara på frågor.

Anmälan: Maila eva@ekeroth.sealkoholpolitisktforum@slan.se eller slå en signal till 070-594 68 44.

Välkommen!