I Höstseminarium 2021 möter vi Jale Poljarevius, polismästare och underrättelsechef i polisregion Mitt, som ger en aktuell bild av utveckling, utmaningar och insatser.

Vi gästas också av Ida Högström, programledare för Medberoendepodden, som berättar om anhöriga och anpassningssyndrom. Ing-Marie Wieselgren, SKR, rapporterar från den nationella kraftsamlingen för psykisk hälsa. Sara Lindholm, Svenska Spels forskningsråd, redogör för insatserna kring spelberoende och Lina Pastorek ger en överblick av strategier och initiativ inom ANDTS-området.

Ett profilstarkt panelsamtal belyser vägen framåt för vårt gemensamma arbete kring missbrukets utmaningar. För åsikter står fem politiker med stort engagemang i sociala frågor, flankerade av Jale Poljarevius och Ing-Marie Wieselgren.

U-FOLDs seminarier i Uppsala universitetsaula är sedan 10 år en av regionens viktigaste arenor för samtal och initiativ inom beroendefältet. Här möts forskare, beslutsfattare, yrkesverksamma och organisationer för att bygga nya nätverk och att ta del av dagsaktuell kunskap. Välkommen att lyssna, diskutera och inspirera i denna unika kraftsamling mot en av våra tids största utmaningar.

Fri entré, anmäl dig här.

Läs mer om seminariet.