Medverkande är docent Annika Thorsell, Linköping, ordförande i PG2a, Sofia Baez-Catalan och Anna Roloff, handläggare på FoUI, Region Stockholm.

Forskningsrådet utlyser projektmedel för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt, ALF Medicin 2021. Ansökan ska vara inskickad senast 17 februari 2020 kl. 16.00. 

Du som söker ska vara disputerad och ha en anställning inom Region Stockholm, Karolinska Institutet eller vårdenhet som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal och är placerad i Stockholms län.

Läs mer på Region Stockholms utlysningswebb: https://forskningsstod.vmi.se/Ansokan/start.asp