Medverkande: Jonas Ramnerö, Marianne Bonnert, Fredrik Santoft, Johan Lundin (Samtliga från Kompetenscentrum för psykoterapi vid Centrum för psykiatriforskning)

Terapi som vilar på samtal utgår traditionellt från ett möte mellan två (eller fler) människor som möts i ett rum för att avhandla upplevda problem. Idag är det ett läge där många fått ställa om sitt patientarbete så att terapier bedrivs via andra media än det direkta samtalet. Det blir via internet, telefon eller via videolänk. Det som tidigare skett i direkt interaktion ansikte mot ansikte får nu ske via andra kanaler. Vad händer med samtalsterapi under dessa betingelser? Denna kortutbildning handlar såväl om vad som händer när samtalet byter karaktär på detta sätt och de utmaningar som finns i att bedriva terapi med god kvalitet utan att man sitter i samma rum.

Anmälan sker via mail till Lina Collsiöö lina.collsioo@ki.se, Kompetenscentrum för psykoterapi. Du kommer därefter att få en länk till utbildningstillfället som sker via Zoom. Vi har 40 platser och först till kvarn gäller.

 

Program

Samtal som behandling. När, var och hur den sker – Jonas Ramnerö

Samtalandet är ett medel man använder för att bedriva en rad olika behandlingar inom hälso- och sjukvård och i vissa så är det just detta språkliga utbyte som ligger i förgrunden för behandlingen. Hur ska man förstå detta utbyte och vad händer med det när man byter rum. Inte minst där detta rum är en digital miljö

Jonas Ramnerö är fil. dr. i psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och enhetschef på KCP

 

Vad händer när behandlingen flyttar över till nätet – Marianne Bonnert

Internetförmedlad terapi är en behandlingsform som under de senaste 20 åren har utvecklats för en rad olika tillstånd och visat god effekt. Idag finns internetbehandling som ett alternativ i reguljär vård för såväl vuxna som barn och ungdomar. Hur går det till, vad händer med alliansen, och är internetbehandling verkligen en form som kan passa alla? Vi kommer att titta på vad man vet om detta, vad man kan vinna vid en internetbehandling och vad man som kan vara utmaningar när man behandlar via internet.

Marianne Bonnert är med. dr., leg psykolog, lärare på KCP och teamledare för KCP BUP

 

Erfarenheter av att behöva ställa om – Fredrik Santoft

Digitalisering av psykologisk behandling har skett under en relativt lång tid. Men för många av oss kom omställningen plötsligt i samband med Covid-19. Jag kommer beskriva mina erfarenheter av att ställa om till att arbeta med behandling digitalt, både kring svårigheter och erfarenheter av att det i stor utsträckning liknar hur jag vanligen bedriver terapi.

Fredrik Santoft är med. dr., leg. psykolog och lärare på KCP

 

Hur det går till när man behandlar patienter online – Johan Lundin

Förändras förutsättningarna att bedriva psykologisk behandling när mötet sker online? Vad är det för skillnader, likheter och svårigheter? Den här delen av presentationen kommer att lyfta exempel på hur man kan genomföra typiska moment som ingår i en psykologisk behandling via digitala forum, lyfta problem som kan uppstå och belysa möjliga tillvägagångsätt för att överkomma hinder på vägen.

Johan Lundin är leg. psykolog och arbetar som lärare och forskare på KCP