Föreläsare:

 • Johan Franck, Ordförande regionalt programområde (RPO) psykisk hälsa
 • Maria Skott, Ordförande nationell och regional arbetsgrupp Schizofreni kommer presentera vårdförlopp Schizofreni samt riktlinjer, kunskapsstyrning och vård och stöd vid psykos 
 • Sabina Bonde, Norra Stockholms psykiatri och 
 • Paulina Slazak, socialförvaltningen i Stockholms stad
  Presentation av den regionala arbetsgruppen Schizofreni (RAG) och processägargruppen, SLSOs uppdrag
 • Iris Sommer, psykiater, professor i kognitiva aspekter av neurologiska och psykiatriska störningar vid institutionen för neurovetenskap vid University Medical Center Groningen. Hon har speciellt intresserat sig för könsskillnader i sin forskning 
 • Ulla-Karin Schön, socionom och professor i Socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon kommer att fokusera på hur man kan stötta den personliga återhämtningen samt brukarorganisationens roll 
 • Ingrid Lindholm, möjliggörare på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Vad kan vi göra för anhöriga och vad har anhöriga för betydelse för oss? 
 • Marianne Melau, sektionsledare OPUS huset, Köpenhamns Universitetssjukhus. Specialiserad tidig insats för unga vuxna med psykos, en psykosocial intervention
  - teambaserad behandling som involverar familjen

 

Målgrupp: Du som arbetar i, utvecklar eller leder regionens psykosvård eller socialtjänstens verksamheter för personer med schizofreni och liknande tillstånd.


Tid: 09.00-16.30, registrering från 08.30 med kaffe och smörgås

Anmälan: Schizofrenikonferens