Tomas Palenicek, MD PhD, har ägnat de senaste 15 åren åt forskning på MDMA, LSD, meskalin, 2C-B, ketamin och cannabis. Nu leder han en pågående fMRI-studie vid Prague Psychiatric Center, för att kartlägga effekterna av psilocybin på perception och hjärndynamik. Hittills har 20 försökspersoner administrerats psilocybin eller placebo enligt en dubbelblind crossover-design. Hos de flesta försökspersonerna inducerade psilocybin fullt psykedeliska effekter mätt med psykometriska mått; förändrad visuell perception, upplevelse av tid och musik, samt signifikanta effekter mätt med EEG och fMRI. Under presentationen kommer Tomas summera preliminära resultat från studien samt diskutera möjliga verkningsmekanismer och idéer för vidare studier.

Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats. Föreläsningen kommer att sändas live över Facebook.