I samband med PRODIS (Prevention av Dopning i Sverige) nationella nätverksträff den 27 november kommer Kristina Holmqvist Gattario, fil dr i psykologi och lektor vid Göteborgs universitet, ge en föreläsning på ämnet kroppsuppfattning och kroppsideal relaterat till sin bok Projekt perfekt.

Ingen föranmälan krävs, dock är antalet platser begränsat så kom gärna i god tid. 

Kontakt: Vendela Hasselberg, 079-079 55 52, vendela.hasselberg@sll.se

Varmt välkomna!