Handledare: Kristin Feltmann med. dr. STAD, CPF,  Karolinska Institutet

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62542822410

Plats: Merkurius, CPF, Norra Stationsgatan 69, plan 7

Vänligen anmäl dig via e-post till kristin.feltmann@ki.se