Ur innehållet
– Att fråga om traumatiska händelser: när och hur?
– Diagnostik och differentialdiagnostik vid posttraumatisk stress
– Vilken förändring innebär de nya asylreglerna för nyanlända barns livsvillkor?
– Vad ska man tänka på vid akuta bedömningar?
– Hur bemöta maktlöshet och bristande tillit?
– Workshop om psykoedukation och stabilisering vid posttraumatisk stress
– Tips vid tolksamtal
– Översikt över farmakologi mm
Föreläsare
Björn Ramel, överläkare, Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö
Moa Mannheimer, psykolog och centrumchef på Barnafrid, Linköping
Mikael Billing, psykolog och enhetschef för BUP.s asylpsykiatriska enhet
Anders Sundqvist, chefsjurist, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Karima Assel, överläkare, Transkulturellt Centrum, Stockholm

 

Kostnad 5831- 7410 kr (beroende på antalet deltagare)
Kontaktpersoner Frågor om kursanmälan: katarzyna.kumanowska@sll.se (eller psykiatriforskning.fortbildning.slso@sll.se mellan 26/6 – 31/7 2017) Kursinnehåll: karima.assel@sll.se eller bjorn.ramel@skane.se