Anmälan

Till Jerker Hanson via e-mail till jerker.hanson@telia.com

Pris

Kostnad för seminariet är 300 kr. Betalas helst samtidigt med anmälan till konto 4155 02 39879 eller via Swish till 076 345 7911, ev. kontant i dörren.

Se programmet till höger.