Ätstörningar är en av de mest allvarliga psykiatriska sjukdomarna som innebär ett stort lidande för både drabbade och närstående. Ätstörningar drabbar alla, oberoende av kön eller ålder och kan leda till ett långvarigt sjukdomsförlopp med svåra medicinska komplikationer och förhöjd suicidrisk. Även om det idag finns professionell vård att tillgå är det fortfarande många drabbade som inte söker hjälp eller upptäcks av vården. 

För att öka kunskapen om ätstörningar bjuder vi in till en eftermiddag med föreläsningar om bakomliggande faktorer, behandling, syskonperspektiv samt ätstörningar inom idrotten. Vi välkomnar allmänheten, studenter, personal inom vård och skola, forskare, föreningar, drabbade och närstående.  Evemanget är kostnadsfritt och ingår i föreläsningsserien KI Conferences och kommer att hållas på svenska, förutom en föreläsning som hålls på engelska.  

Anmäl dig innan till

hanna.kilander@sll.se