Under en eftermiddag kommer vi att diskutera hur det har gått att förbereda, rekrytera och komma i gång med NECT-grupper. Det brukar vara värdefullt att jämföra och utbyta erfarenheter tillsammans med andra.