Dagens tema är MI och behandlarrelationen

Ur innehållet 2019 -

  • Kan man verkligen lära ut ”andan” i MI?
  • Behandlarrelationens betydelse för klientutfall
  • Behandlarrelationen i MI-handledning - presentation av MIQAs manual för kvalitetssäkring av MI-handledning
  • MI med tolk – vad händer med behandlarrelationen då?
  • Mentometerkodning enligt MITI och CLEAR
  • Erfarenhets- och kunskapsutbyte för MI-utbildare avseende MI-pedagogik övningar och tips

Kostnad - 1050 kr exkl. moms (anmälan till och med den 14:e februari), 1450 kr ekl. moms (anmälan från och med den 15 februari). För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår

Anmälan - Anmälan sker här, senast den 20:e mars

Ev. avanmälan - Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång fakturerar vi för faktiska kostnader

Information - Frågor om programmet: helena.lindqvist@ki.se, frågor om anmälan: miqagruppen@cns.ki.se