Alltför många drabbas av psykisk ohälsa. Det påverkar även närstående och deras psykiska hälsa. Skam och stigma försvårar möjligheten att få jobb och behålla sociala kontakter. Hur kan vi öka kunskapen för att minska skam och stigma kring psykisk ohälsa och sjukdom?

Den 25 november deltar medicinska experter och personer med egna erfarenheter av bland annat psykossjukdom för att öka kunskapen om psykisk ohälsa, minska stigma och väcka hopp.

Moderator: Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare till Bryt sista tabut, Hälsorevolutionen och Bliss.

Medverkande: Alexandra Charles, ordförande i 1,6 & 2,6 miljonerklubben, Lena Flyckt, vice ordförande Psykiatrifonden, Maria Skott, SLL, sakkunnig kognitiva behandlingsmetoden NECT, Hjärnkollambassadörer föreläser om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och psykossjukdom, samt flera sakkunniga inom forskning om psykisk ohälsa och nationella behandlingsriktlinjer. Carina Carnlöf, universitetsjuksköterska, berättar om Red Heart studien och Annette Lefterow ger oss wellness tips.

Pris: 250 kr per person (i priset ingår god smörgås och kaffe/te)

Läs hela programmet och anmäl dig på: www.1.6miljonerklubben.com.