Vi erbjuder vår personal möjligheten att delta i loppet och stöttar psykiatrisk forskning. CPF står för anmälningsavgiften för alla anställda som vill delta.

Låt oss göra det tillsammans!

Anmäl dig senast den 11 september till Sofia Sjögren (sofia.sjogren@ki.se), som sedan anmäler ”Team CPF” så att vi får springa tillsammans.

Loppet arrangeras av Mental Health Run och du hittar mer information på deras hemsida: mentalhealthrun.se