Huvudhandledare:

Dr. Jens Högström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Docent Eva Serlachius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

Professor Ron Rapee, Department of Psychology, Macquarie University, Sydney, Australia

Disputationsnämnd:

Docent Ewa Mörtberg, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Docent Raziye Salari, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Docent Lisa Thorell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

 

Disputationen kommer även webbsändas via länk: Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/370521987